ระบบสลิปเงินเดือนใหม่

กรมป่าไม้ได้ปรับปรุงระบบสลิปเงินเดือนใหม่ หากต้องการดูสลิปเงินเดือนของเดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป โปรดเข้าสู่ระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) แทน หากไม่เคยใช้งานระบบดังกล่าว ให้ใช้หมายเลขประจำตัวประชาชนเป็นชื่อผู้ใช้ และวัน เดือน ปี พ.ศ. เกิด (ในรูปแบบ ววดดปปปป) เป็นรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC)

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

   
Username :
*(รหัสบัตรประจำตัวประชาชน)
Password :
*
 
 

 

หากยังไม่มีรหัสผ่านกรุณา ลงทะเบียน